Neem contact met ons

Vereniging A Natura Anima - ANA
Stadhuis van TALASANI
20230 TALASANI

e-mail: a.natura.anima@gmail.com

Téléphone: 06 68 93 19 75

Help ons onze projecten te ontwikkelen


Copyright - Auteursrecht - Handelsmerken

Het geheel van deze site (inhoud en presentatie) vormt een werk beschermd door de Franse en internationale wetgeving die van kracht is op het auteursrecht en in het algemeen op het intellectuele en industriële eigendom.

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (auteursrechten, octrooien, handelsmerken), waaronder met name de exploitatierechten, de rechten van reproductie en extractie in welk medium dan ook, van alle of een deel van de gegevens, bestanden en alle elementen die verschijnen op de webpagina's van deze website. site, evenals de rechten van vertegenwoordiging en reproductierechten op elk medium, van de gehele site of een deel daarvan, rechten op wijziging, aanpassing of vertaling, zijn exclusief voorbehouden aan de vereniging ANIMA A NATURA en om potentiële derdenlicentiegevers - waaronder met name met betrekking tot downloadbare documenten, afbeeldingen, grafisch, fotografie, digitale en audiovisuele, en, onder voorbehoud van reeds bestaande rechten van derden die de digitale reproductie hebben toegestaan ​​en / of integratie in de site, de vereniging ANIMA A nATURA., hun werken van welke aard ook.

De gehele of gedeeltelijke reproductie van de hierboven en in het algemeen, de reproductie van alle of een gedeelte van de site op een elektronische drager dan ook is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging A NATURA ANIMA.

De reproductie van de teksten en website pagina's op papier nog is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden: gratis verspreiding, respect voor de integriteit en het doel van de documenten opgenomen (geen veranderingen of wijzigingen) respect voor het doel van de site in het gebruik van dergelijke informatie en materiaal, duidelijke en leesbare aanhaling van de bron vermelding van de naam van de site, het IP-adres en het copyright van de vereniging ANIMA A NATURA ..

Bovendien zijn alle handelsmerken en logo's die op deze site worden weergegeven eigendom van hun respectievelijke eigenaren.